ספריה

₪0.00

בבית חב"ד עומדים לרשות המטיילים ספריה עשירה ללימוד, קריאה והנאה.

במחלקת ספרי הקודש – ישנם ספרי לימוד לעיון והעמקה בספרי הגות ומחשבת ישראל, ספרי חסידות וספרי קבלה.

במחלקת ספרי החול –  ניתן להחליף 'ספר תמורת ספר'. את הספר שכבר סיימת לקרוא במהלך הטרק תוכל להשאיר בבית חב"ד ותמורתו לקחת ספר מרתק אחר.

במחלקת ספרי התיירות – ניתן לעיין בספרי תיירות על מדינות המזרח, לקבל מידע על האתרים השונים ולתכנן על פיהם את מסלול הטיול הטוב ביותר עבורך.