זוגיות בפרשה - עקב

הנה סוד קטן.. כדי לשמר את הזוגיות ושלום הבית כדאי שלא לשכוח על נוכחותו של השותף השלישי בבית שלנו.. הקדוש ברוך הוא..

בפרשתנו מוזכרת מצוות מזוזה:
'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך'.

מה המשמעות הפנימית של מזוזה ?

היא אינה רק משהו מיסטי של שמירה,אלא חיזוק התודעה שאין עוד מלבדו ה' וכל השאר זה טפל.

הנחת היד על המוזה כשנכנסים,זה כמו כרטיס מגנטי שמעבירים בכניסה לבניין חשוב ושמור.זוהי סימבוליקה של הזדהות והסתנכרנות עם המידע הרוחני שבמזוזה.

ובלשון הרמב"ם בהלכות מזוזה:

'כל עת שייכנס וייצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא-- ויזכור אהבתו, וייעור משינתו ושגייתו בהבלי הזמן; 
ויידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי מישרים'. 
המסר מכך בזוגיות:
כל הבעיות בשלום בית נובעות מכך ששוכחים על נוכחותו של השותף השלישי שלנו,הקדוש ברוך הוא.
כשנזכור שהוא איתנו בכל מקום בכל מצב ובכל סיטואציה והוא מרכז חיינו - כל ההתנהלות בבית, תהיה מכובדת בוגרת מנומסת, ובעיקר ממוקדת מטרה ומבדילה בין טפל לעיקר !  

שתף לחברים

שתף