זוגיות בפרשה - פרשת בלק

בפרשתנו מככב גדול נביאי אומות העולם שחז"ל השוו אותו מכמה בחינות למשה רבינו, בלעם.
 
המשנה במסכת אבות אומרת: 'עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע'.
עיין רעה - חוסר פרגון וצרות עין.
רוח גבוהה - אגו מוגבר וגאווה. 
נפש רחבה - בעל נטייה חזקה לפורקן יצרים ונהנתנות מרובה.
 
המסר מכך בזוגיות:
 
כדי לשמר את הזוגיות יש לטפח בדיוק את המידות ההפוכות.
עין טובה - לפרגן על כל מחווה,מעלה וכשרון, וכל דבר ולו הקטן ביותר .
רוח נמוכה - ענווה צניעות וגובה העיניים
נפש שפילה - הסתפקות במועט ולשמוח בחלקו.
זו דרך ישרה וסלולה לחיזוק חומות הזוגיות לאורך ימים!

שתף לחברים

שתף