זוגיות בפרשה - בחוקותי

מאת: הרב אריק מלכיאלי

בפרשתנו התורה מבטיחה שאם האדם ילך בדרכי ה' בצורה מושלמת, ובאופן של התאחדות טוטלית בענייני הקדושה - כמו אותיות החקיקה שנעשים אחד עם מה שנכתבו עליו, הרי שה' יפנק אותנו בכל הדברים הטובים.

אחד הדברים שמוזכר בברכות הוא 'ונתתי שלום בארץ'.

וכתב על כך רש"י שהשלום שקול כנגד הכול שנאמר 'עושה שלום ובורא את הכול'.

המסר מכך בזוגיות:

לכל אדם יש סדרי עדיפויות בחיים, דבר שעל פיו האדם מנתב את מרצו וכוחו לפי העיקר והטפל.

צריך שיהיה ברור לאדם שהדבר החשוב ביותר בחיים הוא שלום בכלל ובבית בפרט. זהו חוק יסוד שמעל הכול. בלעדיו הקריירה הטובה ביותר לא שווה כלום.

יש לשים את עניין זה בראש סדרי העדיפויות. כשזה חסר - הכול מאבד את טעמו..

לעומת זאת כשהשלום ישנו -

אז האדם ייהנה וירגיש טוב טעם גם בכל ענייניו האחרים!

שתף לחברים

שתף