אש"ף ביקש לפגע.. התכנית נכשלה

מזכירו של הרבי מליובאוויטש, הרב בנימין קליין ע"ה, שהסתלק בסוף השבוע, מספר על היום שבו קיבל טלפון מראש הממשלה יצחק שמיר ובו הוא מודיע לו על דיווח שקיבל, כי ארגון 'אש"ף' מתכנן לבצע פיגועים במקומות רבים והוא מבקש ברכה ● מה עשה הרב קליין ואיך הגיב על כך הרבי?